Tổng hợp quỹ căn còn lại tại dự án D' Leroi Soleil 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ của chủ đầu tư Tân Hoàng Minh

Danh mục: Tin Tức.