Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Tp. Hà Nội ký biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư 2 dự án quy mô 4 tỷ Đô la

Danh mục: Tin Tức.