Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức ký hợp đồng mua tài sản đấu giá Thủ Thiêm với Tp. Hồ Chí Minh ngày 17/12/2021

Danh mục: Tin Tức.